Nyheder fra Frederiksberggade:
Der er afholdt generalforsamling i Foreningen BID Frederiksberggade den 26. april. Tak til alle medlemmer og ejendomsejere, der mødte op.
Foreningen afholder lejer-eventet den 22. maj på Restaurant Hereford på Frederiksberggade 21, 1. sal. Vedhæftede invitation er uddelt til lejere og butiksansvarlige i Frederiksberggade. Formålet med eventet er at øge kendskabet til foreningen og dens aktiviteter samt den kommende opgradering af belægning og belysning, starte en dialog om åbningstider og få samlet lejerne på en fælles kommunikationsplatform.

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:
Creator Projekts er i proces med at finde potentielle kunstnere, som præsenteres for kunstudvalget på næste møde.
Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Camilla Gerstrøm på camilla.gerstrom@newsec.dk.

Udlejningsprospekt:
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Camilla Gerstrøm på mail camilla.gerstrom@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret både i hard copy og digital version.

Markedsføring:
Intet nyt at berette om.

Medlemsstatus:
21 ud af 28 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen.

Kundetællerrapport:
Det samlede kundetal for april 2023 var 1.077.097, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 35.903. Det samlede kundetal for april 2023 er steget 33% sammenlignet med det samlede kundetal for marts 2023.
Medlemmerne har fået tilsendt en kundetællerrapport for april 2023. Derudover har medlemmerne fået tilsendt en kundetællerrapport, der sammenligner april 2023 med april 2022 ud fra måned og ugedag.