Nyhedsbrev november 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:
Vi er blevet bekendt med, at der er kommet en ny lejer i Frederiksberggade 25, som er Sunset Boulevard. Vi ved endnu ikke, hvornår de forventer at åbne.
I forbindelse med Black Friday har størstedelen af butikkerne i gaden indgået en aftale om at holde åben til kl. 21 fredag den 24. november 2023. Neye vil komme rundt med skilte til de bu-tikker, som deltager. Skiltene kan sættes op i vinduerne mod gaden. Foreningen laver mar-kedsføring via Facebook-siden, som meget gerne må deles og likes.


Københavns Museum er i gang med at foretage arkæologiske undersøgelser af Frederiksberg-gade 2 i forbindelse med ombygning af ejendommen. Da der er fundet flere genstande af beva-ringsværdig karakter, udvides denne udgravning 1,5 meter i perioden ca. 4. december 2023 til og med 29. februar 2024.
Der er booket julemand i Frederiksberggade lørdag den 2., 9., 16. og 23. december. Julemanden deler slik ud, og såfremt butikkerne har overskudsvarer, kan julemanden uddele disse.


Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:
Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Camilla Gerstrøm på camilla.gerstrom@newsec.dk eller Malene Hansen på malene.hansen@newsec.dk.


Udlejningsprospekt:
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt ven-ligst Camilla Gerstrøm på mail camilla.gerstrom@newsec.dk eller Malene Hansen på ma-lene.hansen@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret både i hard copy og digital ver-sion.


Markedsføring:
Intet nyt at berette om.


Medlemsstatus:
21 ud af 28 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen.


Kundetællerrapport:
Det samlede kundetal for oktober 2023 var 1.061.182, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 34.232. Medlemmerne har fået tilsendt kundetællerrapporter for oktober 2023. Derudover har med-lemmerne fået tilsendt kundetællerrapporter, der sammenligner denne måned med 2022 ud fra måned og ugedag.