Nyhedsbrev

Nyhedsbrev august 2023

Nyhedsbrev Nyheder fra Frederiksberggade:Bestyrelsen har møde med Teknik- og Miljøforvaltningen den 22. august, hvor de orienterer om tidslinjen og projekteringen af den nye belægning. Creator Projects deltager ligeledes på mødet, da der også er mulighed for, at kunstprojektet inkorporeres i den nye belægning afhængigt af den skitse, som kunstneren udarbejder. Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:Creator Projects har …

Nyhedsbrev august 2023 Read More »

Nyhedsbrev juni 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:Foreningen har afholdt et lejer-event den 22. maj på Restaurant Hereford på Frederiksberggade 21. Deltagere til eventet bestod blandt andet af Restaurant Hereford, Sketchers, Espresso House, Neye, Rhanders, Glitter, Royal Skin og Jack and Jones. Formålet med eventet var at øge kendskabet til foreningen og dens aktiviteter samt den kommende opgradering af Frederiksberggade. …

Nyhedsbrev juni 2023 Read More »

Nyhedsbrev maj 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:Der er afholdt generalforsamling i Foreningen BID Frederiksberggade den 26. april. Tak til alle medlemmer og ejendomsejere, der mødte op.Foreningen afholder lejer-eventet den 22. maj på Restaurant Hereford på Frederiksberggade 21, 1. sal. Vedhæftede invitation er uddelt til lejere og butiksansvarlige i Frederiksberggade. Formålet med eventet er at øge kendskabet til foreningen og …

Nyhedsbrev maj 2023 Read More »

Nyhedsbrev april 2023

Butiksmedarbejdere i Frederiksberggade har efterspurgt et fællesskab blandt butiksmedarbejderne i gaden for at dele erfaringer, mulighed for fælles begivenheder, naborabat, åbningstider mv. Bestyrelsen har på baggrund af dette ønske, planlagt et event for lejere og butiksansvarlige i gaden, hvor de kan møde hinanden, høre om foreningens aktiviteter og drøfte blandt andet åbningstider. Eventet afholdes den …

Nyhedsbrev april 2023 Read More »

Nyhedsbrev marts 2023

Anlægsbevillingen til opgradering af Frederiksberggade blev endeligt vedtaget den 2. marts af Borgerrepræsentationen. Følgende blev vedtaget:– at løsningsscenarie 2 inkl. tilvalg 1 danner grundlag for færdigprojektering og anlæg af en fysisk opgradering af Frederiksberggade (Strøget), og– at der frigives en anlægsbevilling på 8,2 mio. kr. til færdigprojektering og anlæg af en fysisk opgradering af Frederiksberggade …

Nyhedsbrev marts 2023 Read More »

Nyheder februar 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:Teknik- og Miljøudvalget har den 30. januar besluttet at indstille løsningsscenarie 2 for opgradering af Frederiksberggade til godkendelse i Borgerrepræsentationen. Se referat fra mødet her. Løsningsscenarie 2 indeholder ny gågadebelægning, ny belysning og indgang til Strøget. Indgangen til Strøget bliver dog ikke opgraderet på samme tidspunkt som den øvrige del af Frederiksberggade, da …

Nyheder februar 2023 Read More »

Nyhedsbrev januar 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:Bestyrelsen har haft mulighed for at kommentere foranalysen vedrørende opgradering af Frederiksberggade. Bestyrelsen er blevet orienteret om, at den politiske indstilling vil blive forelagt politikerne den 30. januar 2023. Den politiske indstilling indeholder blandet andet foranalysen og bestyrelsens kommentarer, de bliver offentligt tilgængelige ca. en uge før mødet på www.kk.dk. Kommentarerne er vedhæftet …

Nyhedsbrev januar 2023 Read More »

Nyhedsbrev – December 2022

Nyheder fra Frederiksberggade:Bestyrelsen har modtaget foranalysen vedrørende opgraderingen af Frederiksberggade fra Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Selve foranalysen er udarbejdet af PLADS, der er Københavns Kommunes rådgiver.Foranalysen indeholder beskrivelser af, hvilke udfordringer og potentialer der er i Frederiksberggade i forhold til blandt andet facader, kantzoner, belægning, belysning, terrorsikring og affaldshåndtering. Foranalysen indeholder konkrete anbefalinger …

Nyhedsbrev – December 2022 Read More »

Nyhedsbrev – November 2022

Nyheder fra Frederiksberggade:Der er blevet udarbejdet et referat fra dialogmødet med Københavns Kommune, Lokaludvalget, Beboerforeningen og ejendomsejerne i Frederiksberggade den 12. september. Referatet vedlægges dette nyhedsbrev. Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:Foreningen har indgået et samarbejde med Creator Projects med henblik på at opsætte et permanent kunstprojekt i Frederiksberggade. Der er blevet igangsat en foranalyse, og der vil …

Nyhedsbrev – November 2022 Read More »

Nyhedsbrev – oktober 2022

Nyheder fra Frederiksberggade:Københavns Kommune har afholdt et dialogmøde med Foreningen BID Frederiksberggade, Lokaludvalget, Beboerforeningen og ejendomsejere i Frederiksberggade den 12. september. Formålet med dialogmødet var, at TMF (Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune) og deres rådgiver PLADS ville høre de forskellige aktørers forventninger til opgradering af gaden inden foranalysen afleveres til TMF. Frederiksberggades butiksfacader herunder …

Nyhedsbrev – oktober 2022 Read More »