Nyhedsbrev – December 2022

Nyheder fra Frederiksberggade:
Bestyrelsen har modtaget foranalysen vedrørende opgraderingen af Frederiksberggade fra Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Selve foranalysen er udarbejdet af PLADS, der er Københavns Kommunes rådgiver.
Foranalysen indeholder beskrivelser af, hvilke udfordringer og potentialer der er i Frederiksberggade i forhold til blandt andet facader, kantzoner, belægning, belysning, terrorsikring og affaldshåndtering. Foranalysen indeholder konkrete anbefalinger på opgradering af Frederiksberggade, og anbefalingerne er ridset op i tre scenarier.
Bestyrelsen har fået mulighed for at kommentere foranalysen, før den fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget i starten af 2023.

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:
Foreningen har bestilt en julemand, der skal dele slik ud i Frederiksberggade lørdag den 17. december kl. 11-16. Der er lavet en Facebook begivenhed, der meget gerne må deles via følgende link: https://www.facebook.com/events/477090107860681/?ref=newsfeed
Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Camilla Gerstrøm på camilla.gerstrom@newsec.dk.

Udlejningsprospekt:
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Camilla Gerstrøm på mail camilla.gerstrom@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret både i hard copy og digital version.

Markedsføring:
Intet nyt at berette om.

Medlemsstatus:
22 ud af 29 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen.

Kundetællerrapport:
Det samlede kundetal for november 2022 var 1.012.030, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 33.734. Frederiksberggade har i november måned været meget besøgt om lørdagen med en gennemsnitlig trafik på 58.198, hvilket er det højeste lørdagskundetal siden august måned.
Nu er det et år siden, at kundetælleren blev opsat i Frederiksberggade. Det vil sige, at vi fra december måned af, kan sammenligne faktiske kundetal i Frederiksberggade med året før.
Medlemmerne har fået tilsendt kundetællerrapporten samt en månedsoversigt.