Nyhedsbrev – februar 2024

Nyheder fra Frederiksberggade:
Bestyrelsen har besluttet at undersøge omfanget af situationer, der kan virke utryghedsskabende for Frederiksberggades erhvervsdrivende og gæster. Derfor udarbejder foreningen et skriv, som vil blive udsendt/omdelt i løbet af februar. Vi håber meget, at I vil være med til at afdække og dokumentere omfanget, så foreningen efterfølgende har mulighed for at henvende sig til de relevante myndigheder med konkret dokumentation, hvis det skulle vise sig, at der er en betydelig udfordring i Frederiksberggade. Dermed har foreningen mulighed for at forsøge at lægge pres på kommunen for at gøre noget ved problemstillingen.

Bestyrelsen har afholdt møde med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning vedrørende den planlagte opgradering af gaden samt indtænkning af et kunstprojekt som en integreret del af opgraderingen. Teknik- og Miljøforvaltningen var positive overfor kunstprojektet, og der arbejdes målrettet videre med projektet, som bestyrelsen håber at kunne løfte sløret for på generalforsamlingen den 9. april.

Husk at reservere datoen for generalforsamling den 9. april kl. 10.00-12.00 på Hotel Scandic, Vester Søgade 6, 1601 København K. Indkaldelse blev udsendt kort før jul, så husk endelig at acceptere den.

Jack & Jones har henvendt sig til foreningen vedrørende et konfirmand-event, som butikken afholder den 1. marts. Foreningen har lavet en begivenhed på Facebook-siden, som meget gerne må deles og likes. Vi vil gerne opfordre til at ”synes godt om” Facebooksiden (Strøgets Frederiksberggade) og generelt dele og like de begivenheder, der bliver slået op på vegne af gadens butikker, for på den måde at udbrede kendskabet til siden og tiltrække flere besøgende. Hvis I har nogle tilbud/events/nyheder, som I har lyst til at dele via foreningens Facebook-side, er I meget velkomne til at kontakte Malene Hansen på malene.hansen@newsec.dk.

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:
Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Malene Hansen på malene.hansen@newsec.dk.

Udlejningsprospekt:
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Malene Hansen på malene.hansen@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret enten i hard copy eller digital version.

Markedsføring:
Intet nyt at berette om.

Medlemsstatus:
20 ud af 28 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen.

Kundetællerrapport:
Det samlede kundetal for januar 2024 var 690.302, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 22.268. Det svarer til indeks 100 i forhold til januar 2023 på trods af en meget kold og snefyldt måned. Medlemmerne har fået tilsendt kundetællerrapporter for januar 2024. Derudover har medlemmerne fået tilsendt kundetællerrapporter, der sammenligner denne måned med 2023 ud fra måned og ugedag.