Nyhedsbrev januar 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:
Bestyrelsen har haft mulighed for at kommentere foranalysen vedrørende opgradering af Frederiksberggade. Bestyrelsen er blevet orienteret om, at den politiske indstilling vil blive forelagt politikerne den 30. januar 2023. Den politiske indstilling indeholder blandet andet foranalysen og bestyrelsens kommentarer, de bliver offentligt tilgængelige ca. en uge før mødet på www.kk.dk. Kommentarerne er vedhæftet dette nyhedsbrev.

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:

Kunstudvalget har det første møde med Creator Projects den 12. januar, hvor der skal udveksles idéer og udarbejdes en skitse til et permanent kunstprojekt i Frederiksberggade. Kunstudvalget består af to repræsentanter fra bestyrelsen, to repræsentanter fra Newsec og Københavns stadsarkitekt Camilla van Deurs. Camilla van Deurs besidder brugbar viden vedrørende arkitektur i København, og den viden vil uden tvivl bidrage positivt til et kommende permanent kunstprojekt i Frederiksberggade.
Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Camilla Gerstrøm på camilla.gerstrom@newsec.dk.

Udlejningsprospekt:
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Camilla Gerstrøm på mail camilla.gerstrom@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret både i hard copy og digital version.

Medlemsstatus:
22 ud af 29 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen.

Kundetællerrapport:
Det samlede kundetal for december 2022 var 1.117.130, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 36.036.
Nu er det et år siden, at kundetælleren blev opsat i Frederiksberggade. Det vil sige, at vi fra nu af kan sammenligne faktiske kundetal i Frederiksberggade med året før. Det samlede kundetal for december i 2021 var 819.724 og det samlede kundetal for december 2022 var 1.117.130, hvilket er en stigning på 36%. Der skal tages højde for, at december 2021 var præget af coronarestriktioner fra 19. december. Det samlede kundetal i 2022 var 12.970.819.
Medlemmerne har fået tilsendt kundetællerrapporten samt en månedsoversigt.