Nyhedsbrev marts 2023

Anlægsbevillingen til opgradering af Frederiksberggade blev endeligt vedtaget den 2. marts af Borgerrepræsentationen. Følgende blev vedtaget:
– at løsningsscenarie 2 inkl. tilvalg 1 danner grundlag for færdigprojektering og anlæg af en fysisk opgradering af Frederiksberggade (Strøget), og
– at der frigives en anlægsbevilling på 8,2 mio. kr. til færdigprojektering og anlæg af en fysisk opgradering af Frederiksberggade (Strøget) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg.

Selve anlægsarbejdet forventer Teknik- og Miljøforvaltningen at igangsætte primo 2025 og være færdiganlagt ultimo 2025.

Bestyrelsen har arbejdet målrettet med at skabe en fælles udlejningsindsats i gaden. Et bestyrelsesudvalg, bestående af Bjarke Bendix Cloos, Peter Frische og Allan K. Pedersen, har afholdt møder og modtaget oplæg fra de fleste større erhvervsmæglere med kendskab til og erfaring fra udlejning af butikker på Strøget. Det er besluttet at pege på Colliers som samarbejdspartner i forhold til at forsøge at skabe en fælles platform og front for udlejningen af ledige butikslejemål i Frederiksberggade, for de ejendomsejere, der ønsker at være en del af et sådant samarbejde.

Foreningen BID Frederiksberggade har derfor indgået en samarbejdsaftale med Colliers, der går ud på at tilbyde de enkelte ejendomsejere – med ledige eller udskiftningsmodne lejemål – at indgå i dette samarbejde. Det er naturligvis frivilligt for de enkelte at vælge, om man ønsker at deltage i samarbejdet, men fra bestyrelsens side opfordres til, at man deltager i samarbejdet. Præsentation om samarbejdet er vedhæftet dette nyhedsbrev. Ejendomsejere i Frederiksberggade har modtaget en separat mail fra bestyrelsesudvalget vedrørende samarbejdet, og spørgsmål hertil kan rettes til udvalget eller kontaktperson i Colliers Peter Bech:

Peter Bech
Senior Commercial Real Estate Advisor | Denmark
peter.bech@colliers.com
Mobile: +45 30 66 46 41
Toldbodgade 33, 1253 Copenhagen K | Denmark

Næste skridt er, at ejendomsejere – med ledige, potentielt ledige eller udskiftningsmodne lejemål – kontakter Peter Bech fra Colliers med henblik på at indgå en individuel aftale om udlejningen af jeres respektive butikslejemål.

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:
Kunstudvalget afholder første møde med Creator Projects den 17. marts.
Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Camilla Gerstrøm på camilla.gerstrom@newsec.dk.
Udlejningsprospekt:
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Camilla Gerstrøm på mail camilla.gerstrom@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret både i hard copy og digital version.