Nyheder februar 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:
Teknik- og Miljøudvalget har den 30. januar besluttet at indstille løsningsscenarie 2 for opgradering af Frederiksberggade til godkendelse i Borgerrepræsentationen. Se referat fra mødet her. Løsningsscenarie 2 indeholder ny gågadebelægning, ny belysning og indgang til Strøget. Indgangen til Strøget bliver dog ikke opgraderet på samme tidspunkt som den øvrige del af Frederiksberggade, da man afventer den endelige løsning for Vester Voldgade. Løsningsscenarie 2 er vedhæftet dette nyhedsbrev.

Vi kan byde en ny lejer velkommen i Frederiksberggade, da Glitter åbner i Frederiksberggade 5 den 1. marts 2023.

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:
Kunstudvalget skulle have afholdt første møde med Creator Projects den 12. januar, mødet er udskudt til den 17. marts.
Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Camilla Gerstrøm på camilla.gerstrom@newsec.dk.

Udlejningsprospekt:
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Camilla Gerstrøm på mail camilla.gerstrom@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret både i hard copy og digital version.

Medlemsstatus:
22 ud af 29 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen.
Kundetællerrapport:
Det samlede kundetal for januar 2023 var 690.299, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 22.268. Dette er en stigning på 32% procent sammenlignet med januar sidste år, hvor det samlede kundetal var 467.674.
Medlemmerne har fået tilsendt en kundetællerrapport, der sammenligner kundetal for januar måned i år med sidste år samt en månedsoversigt.