Nyhedsbrev

Nyhedsbrev november 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:Vi er blevet bekendt med, at der er kommet en ny lejer i Frederiksberggade 25, som er Sunset Boulevard. Vi ved endnu ikke, hvornår de forventer at åbne.I forbindelse med Black Friday har størstedelen af butikkerne i gaden indgået en aftale om at holde åben til kl. 21 fredag den 24. november 2023. …

Nyhedsbrev november 2023 Læs mere »

Nyhedsbrev – oktober 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:Bestyrelsen har haft møde med Teknik- og Miljøforvaltningen den 22. august, hvor de præsenterede den foreløbige tidsplan for opgraderingen af Frederiksberggade. Tidsplanen for anlægsperioden er forår-sommer 2025.Et medlem har oplevet generende gravearbejde ude foran sin ejendom, der ikke har været varslet og skiltet korrekt. Vedkommende har klaget til Københavns Kommune, der har bragt …

Nyhedsbrev – oktober 2023 Læs mere »

Nyhedsbrev august 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:Bestyrelsen har møde med Teknik- og Miljøforvaltningen den 22. august, hvor de orienterer om tidslinjen og projekteringen af den nye belægning. Creator Projects deltager ligeledes på mødet, da der også er mulighed for, at kunstprojektet inkorporeres i den nye belægning afhængigt af den skitse, som kunstneren udarbejder. Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:Creator Projects har igangsat …

Nyhedsbrev august 2023 Læs mere »

Nyhedsbrev juni 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:Foreningen har afholdt et lejer-event den 22. maj på Restaurant Hereford på Frederiksberggade 21. Deltagere til eventet bestod blandt andet af Restaurant Hereford, Sketchers, Espresso House, Neye, Rhanders, Glitter, Royal Skin og Jack and Jones. Formålet med eventet var at øge kendskabet til foreningen og dens aktiviteter samt den kommende opgradering af Frederiksberggade. …

Nyhedsbrev juni 2023 Læs mere »

Nyhedsbrev maj 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:Der er afholdt generalforsamling i Foreningen BID Frederiksberggade den 26. april. Tak til alle medlemmer og ejendomsejere, der mødte op.Foreningen afholder lejer-eventet den 22. maj på Restaurant Hereford på Frederiksberggade 21, 1. sal. Vedhæftede invitation er uddelt til lejere og butiksansvarlige i Frederiksberggade. Formålet med eventet er at øge kendskabet til foreningen og …

Nyhedsbrev maj 2023 Læs mere »

Nyhedsbrev april 2023

Butiksmedarbejdere i Frederiksberggade har efterspurgt et fællesskab blandt butiksmedarbejderne i gaden for at dele erfaringer, mulighed for fælles begivenheder, naborabat, åbningstider mv. Bestyrelsen har på baggrund af dette ønske, planlagt et event for lejere og butiksansvarlige i gaden, hvor de kan møde hinanden, høre om foreningens aktiviteter og drøfte blandt andet åbningstider. Eventet afholdes den …

Nyhedsbrev april 2023 Læs mere »

Nyhedsbrev marts 2023

Anlægsbevillingen til opgradering af Frederiksberggade blev endeligt vedtaget den 2. marts af Borgerrepræsentationen. Følgende blev vedtaget:– at løsningsscenarie 2 inkl. tilvalg 1 danner grundlag for færdigprojektering og anlæg af en fysisk opgradering af Frederiksberggade (Strøget), og– at der frigives en anlægsbevilling på 8,2 mio. kr. til færdigprojektering og anlæg af en fysisk opgradering af Frederiksberggade …

Nyhedsbrev marts 2023 Læs mere »

Nyheder februar 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:Teknik- og Miljøudvalget har den 30. januar besluttet at indstille løsningsscenarie 2 for opgradering af Frederiksberggade til godkendelse i Borgerrepræsentationen. Se referat fra mødet her. Løsningsscenarie 2 indeholder ny gågadebelægning, ny belysning og indgang til Strøget. Indgangen til Strøget bliver dog ikke opgraderet på samme tidspunkt som den øvrige del af Frederiksberggade, da …

Nyheder februar 2023 Læs mere »

Nyhedsbrev januar 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:Bestyrelsen har haft mulighed for at kommentere foranalysen vedrørende opgradering af Frederiksberggade. Bestyrelsen er blevet orienteret om, at den politiske indstilling vil blive forelagt politikerne den 30. januar 2023. Den politiske indstilling indeholder blandet andet foranalysen og bestyrelsens kommentarer, de bliver offentligt tilgængelige ca. en uge før mødet på www.kk.dk. Kommentarerne er vedhæftet …

Nyhedsbrev januar 2023 Læs mere »

Nyhedsbrev – December 2022

Nyheder fra Frederiksberggade:Bestyrelsen har modtaget foranalysen vedrørende opgraderingen af Frederiksberggade fra Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Selve foranalysen er udarbejdet af PLADS, der er Københavns Kommunes rådgiver.Foranalysen indeholder beskrivelser af, hvilke udfordringer og potentialer der er i Frederiksberggade i forhold til blandt andet facader, kantzoner, belægning, belysning, terrorsikring og affaldshåndtering. Foranalysen indeholder konkrete anbefalinger …

Nyhedsbrev – December 2022 Læs mere »