Nyhedsbrev – BID Frederiksberggade – juni 2024

Nyheder fra Frederiksberggade:
Det er netop blevet offentliggjort, at Frederiksberggade 34 og 38 er blevet købt af Alma Property Partners og Kristensen Properties. Foreningen glæder sig til samarbejdet med de nye ejere.
Kontingentopkrævninger er blevet udsendt til medlemmerne i starten af juni måned.

Butiksåbning:
I maj åbnede Motatos en pop-up butik i Frederiksberggade 36, som er et koncept, der går ud på at redde madvarer og produkter fra at gå til spilde ved at opkøbe overskudsvarer direkte fra producenterne og videresælge dem til forbrugerne med store rabatter. Pop-up butikken lukkede som planlagt igen den 8. juni.

Utryghedsskabende situationer:
Vi vil fortsat gerne opfordre alle til at hjælpe med at indsamle billeddokumentation for de utryghedsskabende situationer, der opleves i gaden. Billeder samt en kort beskrivelse af situationen kan løbende sendes til: info@frederiksberggade.com.

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:
Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Malene Hansen på malene.hansen@newsec.dk.

Udlejningsprospekt:
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Malene Hansen på malene.hansen@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret enten i hard copy eller digital version.

Markedsføring:
Intet nyt at berette om.

Medlemsstatus:
20 ud af 28 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen.

Kundetællerrapport: Det samlede kundetal for maj 2024 var 1.267.511, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 40.887. Det er en stigning på 138.509 i forhold til maj 2023, hvilket svarer til en stigning på 12,3%. I forhold til maj 2022 er stigningen på 11,2%. Medlemmerne har fået tilsendt kundetællerrapporter for maj 2024. Derudover har medlemmerne fået tilsendt kundetællerrapporter, der sammenligner denne måned med 2023 ud fra måned og ugedag.