Nyhedsbrev – November 2022

Nyheder fra Frederiksberggade:
Der er blevet udarbejdet et referat fra dialogmødet med Københavns Kommune, Lokaludvalget, Beboerforeningen og ejendomsejerne i Frederiksberggade den 12. september. Referatet vedlægges dette nyhedsbrev.

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:
Foreningen har indgået et samarbejde med Creator Projects med henblik på at opsætte et permanent kunstprojekt i Frederiksberggade. Der er blevet igangsat en foranalyse, og der vil efterfølgende blive lavet en skitse af et kunstprojekt. Kunstværket skal finansieres via fundraising. Creator Projects anbefaler en form for kunstforløb ned igennem gaden, men alt er åbent i forhold til hvordan et kunstværk kan udformes.
Link til Creator Projects hjemmeside: https://creatorprojects.com/
Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Camilla Gerstrøm på camilla.gerstrom@newsec.dk.

Udlejningsprospekt:
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Camilla Gerstrøm på mail camilla.gerstrom@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret både i hard copy og digital version.

Markedsføring:
Foreningen har på hjemmesiden opsat en kontaktformular, hvor potentielle lejere kan rette henvendelse vedrørende lejemål i Frederiksberggade. Kontaktformularen er på både dansk og engelsk, så internationale potentielle lejere kan rette henvendelse. Et svensk herre fashion brand har rettet henvendelse via hjemmesidens kontaktformular og flere ejendomsejere er blevet kontaktet, om de er interesseret i at indgå i en dialog med den potentielle lejer.
Link til hjemmesidens kontaktformular: https://frederiksberggade.com/kontakt/

Medlemsstatus:
22 ud af 29 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen.
Kundetællerrapport:
Det samlede kundetal for november 2022 var 1.166.040, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 37.614.
Medlemmerne har fået tilsendt kundetællerrapporten samt en månedsoversigt.