Pressemeddelelse: Sløret løftes for fremtidsplanenfor Frederiksberggade

Fremtidens Frederiksberggade
På den ordinære generalforsamling den 9. april 2024 kunne bestyrelsen i foreningen BID Frederiksberggade omsider løfte sløret for planerne for det kunstprojekt, som bestyrelsen har arbejdet målrettet på i mere end et år.

Den verdensberømte dansk-vietnamesiske kunstner Danh Vo har takket ja til at påtage sig opgaven med at udarbejde et forslag, der skal transformere Frederiksberggade.

”Bestyrelsens ønske har hele tiden været at forvandle Frederiksberggade fra at være en nedslidt og træt gade til at blive noget helt unikt – en destination i sig selv. Frederiksberggade har en helt central placering og repræsenterer indgangen til Strøget, og med mere end 13 millioner besøgende hvert eneste år, så fortjener gaden et markant løft, som en verdenskunstner som Vo kan være med til at give den”, udtaler bestyrelsesformanden for foreningen BID Frederiksberggade, Bjarke Bendix Cloos.

På generalforsamlingen var foreningens medlemmer begejstrede for udmeldingen. Størstedelen af ejendomsejerne i Frederiksberggade er medlem af foreningen BID Frederiksberggade, som har til formål at understøtte udviklingen af Frederiksberggade med henblik på at skabe en fortsat attraktiv handelsgade.

Permanent kunstudsmykning i Frederiksberggade
Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog allerede i marts 2023 at afsætte 8 mio. kr. til en fysisk opgradering af Frederiksberggade, der dog primært indebærer en ny gågadeflisebelægning. Foreningen BID Frederiksberggade ønsker en mere ambitiøs totalløsning for Frederiksberggade, en markant forandring af gaden som helhed, så den bliver en indbydende, international handelsgade, der byder københavnere så vel som turister velkommen til Middelalderbyen.

Derfor indledte bestyrelsen i slutningen af 2022 et samarbejde med kunstbureauet Creator Projects, der har hjulpet bestyrelsen med at finde frem til en kunstner, som kan forny Frederiksberggade.

Kunstneren Danh Vo er udvalgt og han har, efter besøg i Frederiksberggade, en vision om atskabe et fornyet byrum, hvor både belægning og flere andre elementer bearbejdes ud fra et samlet kunstnerisk koncept. Gennem dette greb vil Frederiksberggade få en unik identitet med et internationalt udsyn, gaden vil blive løftet, og der vil blive skabt nye oplevelser for gadens besøgende.

Vo har valgt at invitere billedkunstneren Bjørn Nørgaard med i et samarbejde, da Nørgaard står bag den berømte granitbelægning på Amagertorv, som blev etableret i 1993. Nørgaards erfaringer herfra vil blive sat i spil i dette samarbejde, hvor der skabes en forandring af hele Frederiksberggade – fra Rådhuspladsen til Gammeltorv/Nytorv – der tilbyder en ny og sammenhængende helhedsoplevelse af gaden.

Finansiering af projektet skal findes
Der foreligger endnu ikke et budget for projektet, da Vo i øjeblikket er i gang med at arbejde på sin skitse. Når skitsen er færdig omkring august 2024, skal foreningen BID Frederiksberggade i gang med at søge finansiering hos forskellige fonde, ligesom skitsen også skal godkendes politisk af Københavns Kommune, før projektet kan blive en realitet.

”Vi håber, at der vil være flere fonde, der finder dette projekt så spændende, at de vil være en del af det og bidrage med den nødvendige økonomi til det”, siger bestyrelsesformanden for foreningen BID Frederiksberggade, Bjarke Bendix Cloos.

Frederiksberggade er et af de vigtigste hovedstrøg i København og byens ansigt udadtil. Dette projekt vil være med til at styrke byens identitet og Københavns position på det kunstneriske verdenskort. Derfor er Københavns Kommune også en vigtig samarbejdspartner, da bl.a. den efterfølgende drift og vedligehold skal indtænkes for, at projektet kan blive en succes. Foreningen BID Frederiksberggade ønsker efterfølgende at give projektet som en gave til Københavns Kommune. I første omgang afventer foreningen dog skitsen til projektet, da det er en nødvendig forudsætning for at prissætte opgaven og for at kunne søge de enkelte fonde om midler til et konkret projekt.

Frederiksberggade blev anlagt efter den store bybrand i 1728, og bestyrelsen håber derfor meget, at fremtidens Frederiksberggade vil stå klar inden 2028 som en symbolsk markering af 300 året for den store brand.

Vos vision sammenkobles med visionen for Frederiksberggade
Vos vision for Frederiksberggade harmonerer på fineste vis med visionen for fremtidens Frederiksberggade:

Frederiksberggade skal igen være en attraktiv markedsplads og en levende, spændende del af Strøget. Her møder man det skæve, det frække, det modige og det lidt vilde – ikke det pæne, designede og forudsigelige. Her er altid gang i den. Her er farver og lyde. Og her kan man forvente at blive overrasket eller underholdt. Her kommer alle. Både unge og ældre, lokale og turister, kultureliten og popkulturen, forretningsfolk og skolebørn. Men stemningen og markedspladsen er først og fremmest henvendt til mennesker med et ungt, nysgerrigt sind, der gerne vil underholdes og inspireres.

Igennem et kreativt samarbejde med en lokal uddannelsesinstitution i Guldborgsund Kommune, hvor Vo også er bosat, har han til hensigt at skabe et varigt udstillingsrum i Frederiksberggade for unge, der endnu ikke er afklarede omkring deres videre uddannelsesforløb. Her får de unge et unikt sted til at udvikle udstillinger, håndværk og ideer. Herved bringer Vo det unge, det uforudsigelige og det inspirerende til Frederiksberggade – og ikke mindst bringes håndværket tilbage til den historiske gade.

Fakta om kunstneren

Danh Vo er født i 1975 i Sydvietnam, og han kom til Danmark som 4-årig sammen med sin familie i 1979. Familien flygtede i en båd, som Vos far selv havde bygget. Familien havde håbet at nå til USA, men blev i stedet samlet op i Stillehavet af et dansk containerskib. Vo er uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og fra Städelschule i Frankfurt. Hans værker tager ofte afsæt i hans egen personlige livshistorie, der bindes sammen med vores fælles verdenshistorie, og Vo undersøger ofte, hvordan politiske og kulturelle forhold er med til at forme vores identitet.

Vo har en lang række internationale udstillinger bag sig, hvor han bl.a. har udstillet på Statens Museum for Kunst, Guggenheim i New York, The Royal Academy of Arts i London, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Berlin Biennale, Museo Jumex i Mexico City m.v.

Yderligere information
For yderligere information kan bestyrelsesformanden for foreningen BID Frederiksberggade,

  • Bjarke Bendix Cloos, kontaktes på telefon 51 77 07 10.