Nyhedsbrev – marts 2024

Nyheder fra Frederiksberggade:
I uge 9 blev der fysisk omdelt breve til de butiksansvarlige vedrørende indsamling af billeddokumentation i forhold til de utryghedsskabende situationer, som de butiksansatte og besøgende i Frederiksberggade oplever. Samme brev blev efterfølgende mailet til ejendomsejerne. Bestyrelsen opfordrer alle til at bidrage til at indsamle dokumentation, så foreningen kan få et reelt overblik over omfanget samt en så fyldestgørende dokumentation som muligt. Mange af de butiksansvarlige gjorde opmærksom på, at det som regel oftest er i løbet af foråret og sommeren, de oplevede flest utryghedsskabende situationer. Der er ikke sat en slutdato på indsamlingen, så indsend gerne eksempler løbende til: info@frederiksberggade.com.

Generalforsamling – kom og hør spændende nyt om kunstprojektet og om muligheden for pop-up kunstudstillinger:
Husk at der afholdes generalforsamling den 9. april kl. 10.00-12.00 på Hotel Scandic, Vester Søgade 6, 1601 København K. Indkaldelse blev udsendt kort før jul, så husk endelig at acceptere den.

Materiale til generalforsamlingen vil i henhold til foreningens vedtægter blive udsendt senest 1 uge før generalforsamlingen.
Husk, at hvis du har forslag til emner, der ønskes behandles på generalforsamlingen, skal disse være modtaget af formanden senest 2 uger før, dvs. den 26. marts. Forslag skal sendes til bestyrelsesformand Bjarke Bendix Cloos: bc@jorck.dk.

Vi har inviteret vores samarbejdspartner Creator Projects til at fortælle om kunstprojektet i Frederiksberggade på generalforsamlingen. Gå ikke glip af muligheden for at blive opdateret på projektet. På generalforsamlingen løfter vi sløret for, hvilken kunster vi har udvalgt til projektet og sat i gang med at udarbejde et skitseprojekt. Vi giver også en opdatering på det positive samarbejde med kommunen om integrationen af et kunstprojekt i opgraderingen af Frederiksberggade.

Derudover har vi inviteret Gitte Andersen fra Blue Canvas Projects, der vil fortælle lidt om muligheden for pop-up kunstudstillinger i ledige butikslokaler.

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:
Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Malene Hansen på malene.hansen@newsec.dk.

Udlejningsprospekt:
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Malene Hansen på malene.hansen@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret enten i hard copy eller digital version.

Markedsføring:
Intet nyt at berette om.

Medlemsstatus:
20 ud af 28 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen.

Kundetællerrapport:
Det samlede kundetal for februar 2024 var 780.478, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 26.913. Det er knap 35.000 flere besøgende end i februar 2023. Dog er 2024 skudår, hvilket betyder, at februar har en dag mere end sidste år, men korrigeres der for dette, så har der stadig været en stigning på omkring 10.000 flere besøgende i forhold til 2023. Medlemmerne har fået tilsendt kundetællerrapporter for februar 2024. Derudover har medlemmerne fået tilsendt kundetællerrapporter, der sammenligner denne måned med 2023 ud fra måned og ugedag.