Nyhedsbrev september 2022

Nyheder fra Frederiksberggade:
Frederiksberggade kan se frem til at få nye lejer i den nærmeste fremtid. Frederiksberggade 11C er netop udlejet til Espresso House, der forventer indflytning i december 2022.

Københavns Kommune afholder et dialogmøde med Lokaludvalget den 12. september kl. 19.30 til 21.00 i Farvergade 27, 1463 København K vedrørende opgradering af Frederiksberggade. Alle ejendomsejere, der er interesseret i at deltage, er velkomne. Tilmelding sendes til følgende mail: ud08@kk.dk.

Et medlem har orienteret om, at Frederiksberggade ikke var ryddet tilstrækkeligt efter Pride den 20. august. Det er Københavns Kommune, der er ansvarlige for, at Frederiksberggade holdes ryddet. Det er vigtigt, at ejendomsejere klager til Københavns Kommune, såfremt der ikke er ryddet tilstrækkeligt. Man kan sende en klage til Københavns Kommune via følgende link: https://www.kk.dk/om-kommunen/borgerraadgiveren/vil-du-klage-over-koebenhavns-kommune/klag-til-borgerraadgiveren

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:
Foreningens aktivitets– og forskønnelsesgruppe har fået tilbud fra Copenhagen Light Festival for opsætning af lyskunst i Frederiksberggade i starten af det nye år. Foreningen arbejder på at rejse kapital til projektet hos ejendomsejere og eventuelt også lejere.
Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Liza Jessen på liza.jessen@newsec.dk.

Udlejningsprospekt:
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Camilla Gerstrøm på mail camilla.gerstrom@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret både i hard copy og digital version.

Markedsføring:
Intet nyt at orientere om.

Medlemsstatus:
22 ud af 29 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen.

Kundetællerrapport:
Det samlede kundetal for august 2022 var 1.476.592, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 47.632. Den 20. august blev der sat ny rekord med 81.403 besøgende i Frederiksberggade, hvor København fejrede Pride.
Medlemmerne har fået tilsendt kundetællerrapporten samt en påbegyndende månedsoversigt.