Nyhedsbrev april 2023

Butiksmedarbejdere i Frederiksberggade har efterspurgt et fællesskab blandt butiksmedarbejderne i gaden for at dele erfaringer, mulighed for fælles begivenheder, naborabat, åbningstider mv. Bestyrelsen har på baggrund af dette ønske, planlagt et event for lejere og butiksansvarlige i gaden, hvor de kan møde hinanden, høre om foreningens aktiviteter og drøfte blandt andet åbningstider. Eventet afholdes den 22. maj.

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:
Kunstudvalget har afholdt første møde med Creator Projects den 17. marts. På mødet blev drøftet idéer til permanent kunst i blandt andet belægning, belysning og pausepladser. Stadsarkitekten Camilla van Deurs deltog på mødet og bidrog med væsentlige pointer, som Creator Projects kan tage højde for tidligt i projektet. Næste step er at finde potentielle kunstnere, som Creator Projects er ved at undersøge og præsenterer på næste møde.
Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Camilla Gerstrøm på camilla.gerstrom@newsec.dk.

Udlejningsprospekt:
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Camilla Gerstrøm på mail camilla.gerstrom@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret både i hard copy og digital version.

Markedsføring:
Intet nyt at berette om.

Medlemsstatus:
22 ud af 29 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen.

Kundetællerrapport:
Det samlede kundetal for marts 2023 var 808.597, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 26.084.
København har været særlig regnfuld i marts 2023. Nedbør i Københavns Kommune i marts 2022 var 1,7 mm og nedbør i marts 2023 var 70,8 mm, der har derfor været markant mere nedbør sammenlignet med marts sidste år.

Medlemmerne har fået tilsendt en kundetællerrapport for marts 2023. Derudover har medlemmerne fået tilsendt en kundetællerrapport, der sammenligner marts 2023 med marts 2022 ud fra måned og ugedag.