Nyhedsbrev august 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:
Bestyrelsen har møde med Teknik- og Miljøforvaltningen den 22. august, hvor de orienterer om tidslinjen og projekteringen af den nye belægning. Creator Projects deltager ligeledes på mødet, da der også er mulighed for, at kunstprojektet inkorporeres i den nye belægning afhængigt af den skitse, som kunstneren udarbejder.

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:
Creator Projects har igangsat dialogen med den af kunstgruppen og Stadsarkitekten Camilla van Deurs udvalgte kunster. Såfremt den udvalgte kunstner har mulighed for at påtage sig opgaven, vil der blive udarbejdet en skitse, der som udgangspunkt er færdig ultimo 2023.
Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Camilla Gerstrøm på camilla.gerstrom@newsec.dk.

Udlejningsprospekt:
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Camilla Gerstrøm på mail camilla.gerstrom@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret både i hard copy og digital version.

Markedsføring:
Intet nyt at berette om.

Medlemsstatus:
21 ud af 28 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen.

Kundetællerrapport:
Det samlede kundetal for juni 2023 var 1.255.655, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 41.855.
Medlemmerne har fået tilsendt en kundetællerrapport for juni 2023. Derudover har medlemmerne fået tilsendt en kundetællerrapport, der sammenligner juni 2023 med juni 2022 ud fra måned og ugedag.