Nyhedsbrev – oktober 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:
Bestyrelsen har haft møde med Teknik- og Miljøforvaltningen den 22. august, hvor de præsenterede den foreløbige tidsplan for opgraderingen af Frederiksberggade. Tidsplanen for anlægsperioden er forår-sommer 2025.
Et medlem har oplevet generende gravearbejde ude foran sin ejendom, der ikke har været varslet og skiltet korrekt. Vedkommende har klaget til Københavns Kommune, der har bragt klagen videre til entreprenøren. Såfremt øvrige ejendomsejere i Frederiksberggade oplever tilsvarende gener, der ikke er varslet og skiltet om, bedes I indsende en klage til Teknik- og Miljøforvaltningen via følgende link:

https://www.kk.dk/om-kommunen/sagsbehandling-og-klager/hvem-skal-du-klage-til

Det konstateres, at mange opholder sig ude foran lejemålene ved indgangen til Frederiksberggade fra Rådhuspladsen. Der ligger ofte personer, der sover/tigger mv., som af flere butiksmedarbejdere opfattes som generende og ubehageligt. En lejer har været i dialog med Københavns Kommune og Københavns Politi omkring problemet. Politiet henholder sig til, at de ikke har lovhjemmel til at løse problemet og har indskærpet overfor lejeren, at man som virksomhed ikke har råderet over det offentlige vejareal og derfor ikke har ret til at smide disse personer væk fra gadearealet, medmindre de blokerer en dør, port mv. Københavns Kommune er bekendt med problemet, og de forsøger at løse det med en bred social indsats. Såfremt andre lejere har samme oplevelse, vil vi meget gerne høre fra jer, og hvordan I håndterer det.

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:
Den oprindeligt valgte kunstner kunne desværre ikke påtage sig opgaven, så kunstgruppen og Creator Projects har været i dialog med bestyrelsens 2. valg af kunstner. Denne kunstner er interesseret og Creator Projects er p.t. i dialog med denne kunstners studio manager. Vi afventer at høre nærmere om dette, så vi kan informere om tidsplan med den nye kunstner. Teknik- og Miljøforvaltningen er desuden proaktive og engagerede i forbindelse med kunstprocessen, hvor de er i tæt dialog med Creator Projects.

Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Camilla Gerstrøm på camilla.gerstrom@newsec.dk eller Malene Hansen på malene.hansen@newsec.dk.

Udlejningsprospekt:
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Camilla Gerstrøm på mail camilla.gerstrom@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret både i hard copy og digital version.

Markedsføring:
Intet nyt at berette om.

Medlemsstatus:
21 ud af 28 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen.

Kundetællerrapport:
Da der har været fejl i tallene fra kundetællerne i juli, august og september, har det ikke været muligt at trække kundetællerrapporter for disse måneder før slut oktober.
Det samlede kundetal for juli 2023 var 1.585.026, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 51.130.
Det samlede kundetal for august 2023 var 1.405.615, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 45.342.
Det samlede kundetal for september 2023 var 1.187.793, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 39.593.
Medlemmerne har fået tilsendt kundetællerrapporter for juli, august og september 2023. Derudover har medlemmerne fået tilsendt kundetællerrapporter, der sammenligner disse tre måneder med 2022 ud fra måned og ugedag.