Nyhedsbrev – december 2023

Nyheder fra Frederiksberggade:

Der afholdes generalforsamling i foreningen den 9. april 2024 kl. 10.00-12.00 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1602 København V. Alle medlemmer af foreningen og ejendomsejere i Frederiksberggade er inviteret og kan nu reservere datoen. Vi ser frem til at se så mange af jer som muligt og drøfte udviklingen i Frederiksberggade.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har orienteret foreningen om, at der er underskrevet kontrakt med en rådgiver til opgraderingen af Frederiksberggade. Det er LYTT Architecture og Morten Weeke Borup (partner), der bliver projekteringsleder. LYTT og Morten har tidligere rådgivet og tegnet andre projekter i Indre By og Middelalderbyen. Der afholdes et møde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, LYTT Architecture, Creator Projects og bestyrelsen i starten af 2024.

Link til LYTT Architecture: https://www.lytt.dk/teamet/morten-weeke-borup

Der er fundet en spændende, internationalt anerkendt kunstner til at arbejde med et kunstprojekt i Frederiksberggade, og dialogen med Københavns Kommune er indledt for at sikre, at kunstprojektet bliver indtænkt i den kommende opgradering af gaden. Vi venter med at løfte sløret for kunstneren og nogle af tankerne bag projektet, til vi er længere i processen med kommunen.

Julemanden går gennem Frederiksberggade lørdag den 2., 9., 16. og 23. december, hvor han deler slik ud. Fazer har sagt ja til at donere en stor del af den slik, der deles ud.

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:
Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Malene Hansen på malene.hansen@newsec.dk.

Udlejningsprospekt:
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Malene Hansen på malene.hansen@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret både i hard copy og digital version.

Markedsføring:
Intet nyt at berette om.

Medlemsstatus:
21 ud af 28 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen.

Kundetællerrapport:
Det samlede kundetal for november 2023 var 960.982, hvilket svarer til en gennemsnitlig daglig trafik på 32.033.
Til Black Friday den 24. november var der 50.031 fodgængere igennem Frederiksberggade. Til sammenligning lagde 54.345 mennesker vejen forbi i 2022, hvor Black Friday var den 25. november. I år var vejret på Black Friday dog både koldere og mere vådt end sidste år. Medlemmerne har fået tilsendt kundetællerrapporter for november 2023. Derudover har medlemmerne fået tilsendt kundetællerrapporter, der sammenligner denne måned med 2022 ud fra måned og ugedag.