Nyhedsbrev – januar 2024

Nyheder fra Frederiksberggade:

I slutningen af november 2023 åbnede Sunset Boulevard en toetagers restaurant på Frederiks-berggade 25, og i starten af året vil der åbne endnu et madkoncept i form af det populære des-serthus Pantella, der overtager det tidligere LETT lejemål i Frederiksberggade 10.
Julemanden var en stor succes, og der blev taget varmt imod ham af gadens besøgende, som tog mange billeder og nød godt af det lækre slik, han delte ud.

Bestyrelsen afholder møde med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning ultimo januar om den planlagte opgradering af gaden. På agendaen er implementeringen af et kunst-projekt i opgraderingen, som vi håber at kunne melde mere ud om på generalforsamlingen den 9. april.

Husk at reservere datoen for generalforsamling den 9. april kl. 10.00-12.00 på Hotel Scandic, Vester Søgade 6, 1601 København K. Indkaldelse blev udsendt kort før jul, så husk endelig at acceptere den.

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:

Ved input til eventuelle projekter er medlemmerne velkomne til at kontakte Malene Hansen på malene.hansen@newsec.dk.

Udlejningsprospekt:

Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt ven-ligst Malene Hansen på malene.hansen@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret enten i hard copy eller digital version.

Markedsføring:

Intet nyt at berette om.

Medlemsstatus:

20 ud af 28 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen. HPK Denmark F1 PropCo ApS (AXA), ejer af ejendommen Frederiksberggade 1, valgte des-værre allerede den 20. april 2023 at melde sig ud af foreningen med virkning fra 31. december 2023.

Kundetællerrapport:

Det samlede kundetal for december 2023 var 1.148.128, hvilket svarer til en gennemsnitlig dag-lig trafik på 37.036. Til sammenligning var det samlede kundetal for december 2022 1.117.130 og den gennemsnitlige daglige trafik på 36.036. Dette er en lille stigning på knap 31.000 perso-ner eller små 3%.

I alt var der i 2023 13.055.440 personer igennem Frederiksberggade sammenlignet med 12.970.819 i 2022. Det svarer til en stigning på knap 85.000 eller 0,65%.

Medlemmerne har fået tilsendt kundetællerrapporter for december 2023 samt kundetællerrap-porter, der sammenligner denne måned med 2022 ud fra måned og ugedag. Derudover har medlemmerne fået tilsendt kundetællerrapporter for 2023 pr. uge og pr. måned samt kunde-tællerrapporter, der sammenligner måned og år med 2022.