Nyhedsbrev maj 2022

Nyheder fra Frederiksberggade: 
Tirsdag den 26. april 2022 blev der afholdt generalforsamling i foreningen på Hotel Scandic Copenhagen. På generalforsamlingen blev bl.a. årsrapporten for 2021, handlingsplan for 2022 og fastsættelse af kontingent for 2022 godkendt af medlemmerne. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, herunder Bjarke Bendix Cloos (formand), Allan K. Pedersen, Frank Kristensen, Lone Meier og Peter Frische, hvor sidstnævnte blev optaget i bestyrelsen ved generalforsamlingen. 

Henrik Offendal fratræder posten som næstformand i foreningen, som følge af jobskifte. 

Medlemmerne skal have tak for god ro og orden og godt fremmøde. 

Aktivitets – og forskønnelsesgruppen: 
Der er i foreningens aktivitets – og forskønnelsesgruppe afholdt møder med forskellige virksomheder, som gruppen forventer vil bidrage til forskønnelse af gaden på kortere sigt. Nærmere information følger. 

Ved input er medlemmerne velkomne til at kontakte Liza Jessen på Liza.jessen@newsec.dk. 

Udlejningsprospekt: 

Udlejningsprospektet kan nu fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Rana Salievski på mail rana.salievski@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret både i hard copy og digital version.  

Markedsføring: 
Som nævnt i tidligere nyhedsbrev er der udarbejdet 1 ud af 4 pressemeddelelser, som udsendes til relevante medier. Den første pressemeddelelse omhandler visions – og strategiplanen for gaden og det planlagte forskønnelsesprojekt og udsendes i dag (mandag 2. maj 2022). Formand Bjarke Bendix Cloos bliver interviewet af TV2 Lorry senere i dag. 

Der er mulighed for at blive medlem af Facebookgruppen, der giver gadens lejere og ejendomsejere mulighed for at udveksle informationer om fx initiativer i de enkelte butikker og anden information om gaden. Ved ønske om medlemskab af gruppen kontakt venligst Rana Salievski på mail rana.salievski@newsec.dk 

Alle butikker vil blive personligt kontaktet med henblik på tilmelding til Facebook-siden. 

Medlemsstatus:  
Det er med stor glæde at kunne fortælle, at vi har fået endnu et nyt medlem i foreningen. Frederiksberggade 30 har indsendt sin indmeldelsesblanket. Vi byder endnu engang hjertelig velkommen i foreningen. 

22 ud af 29 ejendomme i Frederiksberggade er nu medlem af foreningen. 

Kundetællerrapport: 
Det samlede kundetal for april 2022 var 1.073.386, hvilket svarer til en gennemsnitlig trafik på 35.780 dagligt. Dette er det højeste tal vi har set, siden opsætning af kundetælleren i Frederiksberggade. 

Sammenlignet med tallene for marts er der tale om en meget pæn stigning hvilket formentlig skyldes bedre vejrforhold i weekenderne, hvor der i gennemsnittet var 44.593 gående pr. dag i gaden.  

Medlemmerne har fået tilsendt kundetællerrapporten samt en påbegyndende månedsoversigt.