Nyhedsbrev juni 2022

 

Nyheder fra Frederiksberggade:

Tirsdag den 10. maj 2022 blev der afholdt møde med Københavns Kommune vedrørende opgradering af Frederiksberggade. På mødet præsenterede Københavns Kommune de muligheder, der er for opgradering af Frederiksberggade i forhold til bl.a. belægning, belysning, terrorsikring, byinventar, cykelparkering, renhold, affald, grønne elementer, facader, skiltning og kantzoner. Næste skridt er et fælles møde med Lokaludvalget, der afholdes i juni måned.

Tour de France: 
Tour de France bliver også synliggjort i Frederiksberggade, hvor der bliver sat vimpler op den 19. juni og de nedtages den 3. juli.


Aktivitets– og forskønnelsesgruppen: 
Der er i foreningens aktivitets– og forskønnelsesgruppe afholdt et opfølgende møde med Copenhagen Light Festival vedrørende opsætning af kunst i gaden over sommeren. Foreningen afventer svar fra Københavns Kommune på en forhåndsgodkendelse. Nærmere information følger efter vi har modtaget svar fra Københavns Kommune.

Ved input er medlemmerne velkomne til at kontakte Liza Jessen på Liza.jessen@newsec.dk.

Udlejningsprospekt: 
Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Camilla Gerstrøm på mail camilla.gerstrom@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret både i hard copy og digital version.

Markedsføring: 
Vi har sendt den første pressemeddelelse ud i starten af maj måned vedrørende visions- og strategiplanen for gaden. Der er ved at blive lavet en ny pressemeddelelse, der omhandler kundetælleren og antallet af gågængere i gaden og udsendes i juni måned.    

Bestyrelsesformanden Bjarke blev interviewet af TV2 Lorry, og de har lagt indhold omhandlende Frederiksberggade op på deres Instagram profil. Foreningen er blevet omtalt i flere medier blandt andet Berlingske, EjendomsWatch, MigogKbh, Magasinet København, Politiken og TV2 Lorry.  

Medlemsstatus:  
Det er med stor glæde at kunne fortælle, at vi har fået endnu et nyt medlem i foreningen. Frederiksberggade 8 har indsendt sin indmeldelsesblanket. Vi byder endnu engang hjertelig velkommen i foreningen. 

23 ud af 29 ejendomme i Frederiksberggade er nu medlem af foreningen. 

Kundetællerrapport: 
Det samlede kundetal for maj 2022 var 1.139.783, hvilket svarer til en gennemsnitlig trafik på 36.767 dagligt. Dette er det højeste tal vi har set, siden opsætning af kundetælleren i Frederiksberggade. 

Sammenlignet med kundetallene for april er der tale om en meget pæn stigning i maj måned på ca. 6%. Maj måned startede med godt vejr, men den sidste del af måneden har været regnfuld. Maj måned har haft mange helligdage blandt andet Store bededag, Kristi Himmelfartsdag herunder andre mærkedage som mors dag. Maj måned er den tid på året, hvor der er konfirmationer og bryllupper, så det kan ligeledes være årsagen til stigningen i kundetallet. Lørdagens kundetal er i gennemsnit steget fra april på 55.280 til maj på 57.168, hvilket svarer til ca. 3,5%. Søndagens kundetal er steget markant med et gennemsnit, der i april var på 31.233 og i maj på 36.266, der svarer til en stigning på ca. 16%.  

Medlemmerne har fået tilsendt kundetællerrapporten samt en påbegyndende månedsoversigt.