Nyhedsbrev april 2022

Nyheder fra Frederiksberggade: 

Tour De France-butikken er nu åbnet i Frederiksberggade 17 med salg af store mængder af Tour-merchandise. 

LETT salatbar er åbnet i Frederiksberggade 10, vi byder hjertelig velkommen. 

Foreningen har fået tilladelse fra Københavns Kommune til opsætning af Tour de France-vimpler i Frederiksberggade. Ophæng sker 19. juni og nedtages 3. juli efter endt arrangement. Vi håber, at dette vil være et festligt element i gaden. 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev, er der blevet taget en masse billeder af Frederiksberggade. Medlemmer af BID Frederiksberggade kan få gratis adgang til de 155 billeder og anvende dem til eget brug i f.eks. udlejningsbrochurer. Kontakt i denne forbindelse Rana Salievski på mail rana.salievski@newsec.dk

Udlejningsprospektet: 
Udlejningsprospektet er nu færdigudarbejdet på dansk og engelsk. Medlemmerne får tilsendt udlejningsprospekt i uge 14.  

Prospektet indeholder informationer om Frederiksberggades vision og strategi. Formålet med prospektet er, at foreningens medlemmer vil kunne bruge prospektet ved udlejningsbestræbelser eller til at udlevere til engagerede mæglere og lejerrepræsentanter eller interesserede lejere. 

Der er nu planlagt et informationsevent for medlemmer af foreningen, hvor prospektet præsenteres. Eventet afholdes forud for generalforsamlingen af 26. april 2022 kl. 9-9:45. 

I uge 14 sendes invitationer til mæglere og lejerrådgivere i forbindelse med præsentation af udlejningsprospektet. 

Generalforsamlingen afholdes 26. april 2022 kl. 10-12 på Scandic Hotel, Vester Søgade. Både medlemmer og ikke-medlemmer er blevet inviteret til generalforsamlingen. 

Markedsføring: 
Foreningen har nu fået godkendt hjemmeside, som forventes at være tilgængelig i løbet af april måned. Hjemmesiden har til hensigt at orientere potentielle lejere om gaden, ledige lejemål og generelt om gadens aktiviteter. 

Herudover der er oprettet en Facebook-side, hvor gadens lejere og ejendomsejere har mulighed for at udveksle informationer om fx initiativer i de enkelte butikker. Facebook-siden er indtil videre en lukket gruppe for butikker og ejendomsejere. Ved ønske om medlemskab af gruppen kontakt venligst Rana Salievski på mail rana.salievski@newsec.dk 

Alle butikker vil blive personligt kontaktet med henblik på tilmelding til Facebook-siden. 

Der er udarbejdet 1 ud af 4 pressemeddelelser, som forventes udsendt til relevante medier i starten af april. Første pressemeddelelse omhandler visions – og strategiplanen for gaden og det planlagte forskønnelsesprojekt. 

Medlemsstatus:  
Frederiksberggade 24 har indsendt sin indmeldelsesblanket. Vi byder endnu engang hjertelig velkommen i foreningen. 

Kundetællerrapport: 
Det samlede kundetal for marts 2022 var 865.130, hvilket svarer til en gennemsnitlig trafik på 27.907 dagligt. Dette er det højeste tal vi har set, siden opsætning af kundetælleren i Frederiksberggade. 

Sammenlignet med tallene for februar er der tale om en meget pæn stigning hvilket formentlig skyldes bedre vejrforhold i weekenderne i uge 11 og 12, hvor der alene de to weekender i gennemsnittet var 40.255 gående i gaden.  

Medlemmerne har fået tilsendt hele kundetællerrapporten samt en påbegyndende månedsoversigt.