Nyhedsbrev marts 2022

Nyheder fra Frederiksberggade:

I forbindelse med åbning af Tour De France- butik den 17. marts 2022, der skal sælge merchandise og oplevelser/events, har Frederiksberggade 17 fået sat folie op på butiksfacaden.

Foreningen er derudover i gang med at undersøge økonomien for produktion og opsætning af Tour De France-vimpler i Frederiksberggade hen over sommeren 2022.

Foreningen har i samarbejde med en professional fotograf fået taget billeder af Frederiksberggade og udvalgte butikker, der skal anvendes i udlejningsprospektet og til hjemmeside og pressemeddelelser. Vi vil gerne sige tak til alle lejere i gaden, der har taget godt imod modellerne og fotografen.

Medlemmer af BID Frederiksberggade kan gratis få adgang til de 155 billeder der er taget og anvende dem til eget brug i f.eks. udlejningsbrochurer. Kontakt i denne forbindelse Rana Salievski på mail rana.salievski@newsec.dk.

NewYorker i Frederiksberggade 16 har forlænget sin uopsigelighed og forventer hen imod sommeren/efteråret at påbegynde en meget omfattende renovering af hele butikken.

LETT åbner sin nye salatbar i Frederiksberggade 10 den 16. marts.

Udlejningsprospektet:

Udlejningsprospektet forventes udsendt til foreningens medlemmer medio marts og indeholder informationer om Frederiksberggades vision og strategi. Formålet med prospektet er, at foreningens medlemmer vil kunne bruge prospektet ved udlejningsbestræbelser eller til at udlevere til engagerede mæglere og lejerrepræsentanter eller interesserede lejere.

Der planlægges gennemført informationsmøde med lejerrepræsentanter og mæglere i april måned, hvor udlejningsprospektet og visionen for Frederiksberggade præsenteres.

Markedsføring:

Det er på bestyrelsesmødet besluttet, at foreningen gør brug af det præsenterede oplæg udarbejdet af Newsec, som omfatter Website, Facebook-side og pressemeddelelser.

Newsec har præsenteret en B2B Website, som skal anvendes til at præsentere visionen for Frederiksberggade med henblik på at tiltrække lejere til gaden. Hjemmesiden er under opbygning og præsenteres for medlemmerne så snart den er klar. Herudover der er oprettet en Facebook-side, hvor gadens lejere og ejendomsejere har mulighed for at udveksle informationer om fx initiativer i de enkelte butikker. Facebook-siden er indtil videre en lukket gruppe for butikker og ejendomsejere.