Nyhedsbrev juli 2022

Fredag den 1. juli 2022 kom verdens største cykelløb Tour de France til København, og her var Frederiksberggade nabo til målområdet på Rådhuspladsen ved den første etape. Tour de France-stemningen afspejlede sig i Frederiksberggade, hvor der var opsat Tour de France-vimpler. Kunder og ikke mindst turister kunne købe Tour de France-merchandise i Frederiksberggade 17. Besøgstallet var fredag den 1. juli 55.203, hvilket er en stigning på 7% sammenlignet med fredagen ugen før den 24. juni, hvor besøgstallet var 51.314.

Aktivitets– og forskønnelsesgruppen:

Der er i foreningens aktivitets– og forskønnelsesgruppe afholdt et opfølgende møde med Tivoligarden vedrørende et eventuelt samarbejde, og nu arbejdes der videre med de muligheder, der er for at få Tivoligarden marcherende ned gennem Frederiksberggade.
Københavns Kommune har accepteret et pilotprojekt for opsætning af kunst i Frederiksberggade i perioden januar 2023 til marts 2023. Aktivitets- og forskønnelsesgruppen arbejder videre med de muligheder, der er for opsætning af kunst i Frederiksberggade i samarbejde med Copenhagen Light Festival.
Ved input er medlemmerne velkomne til at kontakte Liza Jessen på Liza.jessen@newsec.dk.

Udlejningsprospekt:

Udlejningsprospektet kan stadig fås i trykt eksemplar på både dansk og engelsk, kontakt venligst Camilla Gerstrøm på mail camilla.gerstrom@newsec.dk, hvis prospekterne ønskes udleveret både i hard copy og digital version.

Markedsføring:

Der er ved at blive lavet en ny pressemeddelelse, der udsendes i juli måned. Pressemeddelelsen omhandler det høje besøgstal i Frederiksberggade, og at man kan se, at kunderne og ikke mindst turisterne er tilbage efter perioder med Corona-nedlukninger.
Foreningens hjemmeside er oversat til engelsk, så udenlandske potentielle lejere kan finde informationer om Frederiksberggade og mulighederne, der er her.

Medlemsstatus:

23 ud af 29 ejendomme i Frederiksberggade er medlem af foreningen.

Kundetællerrapport:

Det samlede kundetal for juni 2022 var 1.253.824, hvilket svarer til en gennemsnitlig trafik på 41.794 dagligt. Dette er det højeste kundetal, vi har set siden opsætning af kundetælleren i Frederiksberggade.
Sammenlignet med kundetallene for maj måned er der tale om en meget pæn stigning i juni måned på ca. 9%. Juni måned har været en exceptionel varm måned, hvor temperaturen har været oppe at ramme i omegnen af 30 grader.
Pinselørdag den 4. juni var besøgstallet 67.072, hvilket svarer til en stigning på ca. 16% sammenlignet med lørdagen før den 28. maj, hvor besøgstallet var 56.327. Medlemmerne har fået tilsendt kundetællerrapporten samt en påbegyndende månedsoversigt.